Süreç, belirli bir hedef için gerçekleştirilen adımlar zinciridir.
Yazılım süreci, yazılımı ve ilişkili ürünlerini geliştirmek ve idame ettirmek için kullanılan etkinlikler, yöntemler, profiller ve dönüşümlerdir.
Yazılım süreç modeli ise bir yazılım sürecinin belirli bir bakış açısıyla gösterilmiş, basitleştirilmiş temsilidir. Bu modellerin temel hedefi, proje başarısı için yazılım geliştirme yaşam döngüsü boyunca izlenmesi gereken mühendislik süreçlerini tanımlamaktır.

Yazılım süreç modelleri ikiye ayrılmaktadır:

1 – Geleneksel Modeller
2 – Çevik Modeller

Geleneksel Modeller

  1. Çağlayan (“Waterfall”) Modeli
  2. Evrimsel (“Evolutionary”) Model
  3. Bileşen – tabanlı (“Component-based”) Model
  4. Artırımlı (“Incremental”) Model
  5. Döngüsel (“Spiral”) Model
Çevik Modeller
  1. Uçdeğer Proglamlama (“Extreme Programming-XP”)
  2. Scrum
  3. Özellik Güdümlü Geliştirme (“Feature Driven Development”)
  4. Çevik Tümleşik Model (“Agile Unifed Process”)
Reklamlar